Ledarskapsutveckling.info

Start Kurser Organisationsutveckling Utbildningar Länksidor

Tips: Intressanta organisationer 

Företagarna

Sveriges största medlemsorganisation för företagare. Företagarna har fler än 75 000 medlemsföretag.

Företagarnas webbplats:
Företagarna.se

Ledarna

Sveriges största chefsorganisation med över 75 000 medlemmar inom privat och offentlig sektor.

Ledarnas webbplats:
Ledarna.se

Svensk Chefsförening

Svensk Chefsförening, föreningen för chefer inom Akademikerförbundet SSR. Syftet med föreningen är att vara ett forum för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten, bland annat genom seminarium och konferenser.

Svensk Chefsförenings webbplats:

www.svenskchefsforening.se

 

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 olika bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningens medlemmar.

Svenskt Näringslivs webbplats:
Svenskt Näringsliv

Svenska Retoriksällskapet

Utvecklar människor i karriären till bättre, tryggare och skickligare kommunikatörer. Svenska Retoriksällskapet erbjuder företagsinterna personalutbildningar, chefskurser och inspirationsföreläsningar företag och andra arbetsgivarorganisationer över hela landet.

Svenska Retoriksällskapets webbplats: Retoriksallskapet.se

    Utveckla ditt ledarskap

Aktuellt

Konsten att leda med UGL

UGL

Kostnadsfria verktyg för din utveckling.

 

Förändringsarbete

www.uglkurser.se

UGL-kurser för ledarskapsutveckling.

 

Ledarskap och management

Kostnadsfri chefsutveckling

Handlingskraftigt ledarskap.

 

Coacha i rollen som chef och ledare

Coachande ledarskap

Att coacha personal med fokus på utveckling och resultat.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här