Ledarskapsutveckling.info

Start Kurser Organisationsutveckling Utbildningar Länksidor

Utvecklande ledarskap 

* Skulle du få behålla jobbet om dina medarbetare fick bestämma? Vet du, eller tror du?

* Vilken lön skulle dina medarbetare ge dig, om de fick bestämma? Varför?

* Hur ser dina medarbetare på dig och hur ser du på dina medarbetare - och framför allt, hur ser ni på era olika roller i verksamheten?

* Dessutom, hur ser ni på verksamhetens mål och framtid?

* Vilken mentalitet kännetecknar er organisation?

* Vilken mentalitet och vilket klimat vill du att verksamheten ska ha - och vilket klimat vill du att era kunder, uppdragsgivare, samarbetspartner, presumtiva kunder, journalister och allmänhet ska mötas av?

Läs mer: Utvecklande ledarskap

Chefskap och medarbetarskap

Det har länge varit självklart att tala om ledarskap och att ställa krav på chefers sätt att leda. Men hur ofta talar vi om medarbetarskap i våra verksamheter?

Läs mer: Medarbetarskap

 

Chef eller ledare?

Att få jobb som chef är en sak, men att bli en ledare är en annan. Vill du lära dig mer om vad som skiljer chefskap och ledarskap åt? Här hittar du en väldigt bra sammanställning.

Läs mer: Chef eller ledare

    Utveckla ditt ledarskap

Aktuellt

Konsten att leda med UGL

UGL

Kostnadsfria verktyg för din utveckling.

 

Förändringsarbete

www.uglkurser.se

UGL-kurser för ledarskapsutveckling.

 

Ledarskap och management

Kostnadsfri chefsutveckling

Handlingskraftigt ledarskap.

 

Coacha i rollen som chef och ledare

Coachande ledarskap

Att coacha personal med fokus på utveckling och resultat.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här